Klippan Safety Polska Sp.  z o.o.
Wsparcie UE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.


"Wdrożenie innowacyjnej technologii projektowania
elementów wyposażenia kabin samochodowych
w firmie Klippan Safety Polska Sp. z o.o."


Beneficjent - Klippan Safety Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
© 2008 Klippan Safety