Klippan Safety Polska Sp.  z o.o.
Wsparcie UE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.


"Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji łóżek nowej generacji do samochodu Scania"


Beneficjent - Klippan Safety Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
© 2008 Klippan Safety